0706-87 57 37 it-media-hva@swipnet.se

IT-Media & Bildkonsult AB

Gör kommunikationen mellan människor lättare och att tekniken inte ska avskräcka användandet av de senaste lösningarna inom branschen.

Kontakta oss

Kommunicera lättare med vår hjälp!

it-media vill göra kommunikationen mellan människor lättare och att tekniken inte ska avskräcka användandet av de senaste lösningarna inom branschen.

it-media är din lokala AV-leverantör och din samarbetspartner när du behöver allt från enklare presentationslösningar och tillbehör till kompletta IT-miljöer med avancerade multimedialösningar. Det kan vara data/videoprojektorer, LCD/LED-skärmar.

Hur kan vi hjälpa din organisation?

it-media kan erbjuda leasing av våra produkter samt även kortidsuthyrning av data/videoprojektorer med mera.

it-media har över 40 års erfarenhet inom AV-området och arbetar med stor framgång på kreativa lösningar till ett stort antal företag i södra Sverige.

Kontakta oss

Adress It-media & Bildkonsult AB
Lundenvägen 9
561 34 Huskvarna
Telefon 036-14 80 30, 0706-87 57 37
E-post it-media-hva@swipnet.se

Referenser