0706-87 57 37 it-media-hva@swipnet.se

Installationslösningar

IT-media har flerårig erfarenhet av såväl planering som uppsättning av allt från enkla installationer till mer avancerade system med mängder av komponenter. Tekniken utvecklas ständigt och vi följer med.

Installation av utrustning är något som skall anpassas efter en mängd olika faktorer och vi ger din utrustning de optimala förhållandena.