0706-87 57 37 it-media-hva@swipnet.se

Styrsystem

Vi jobbar med de flera av de största styrsystemen på marknaden. Även om Ni redan har ett system, kan vi bygga ut det och förbättra eller uppdatera. Många som kommer till oss är ofta missnöjda med dess begränsningar och kringservice, vilket är förståeligt.

Allt för många återförsäljare har tyvärr varken tid eller kunskap för just mjukvaran. Därför fokuserar vi oss endast på Era behov och önskemål, inte tvärtom.